ส่องเครื่องเลื่อยสายพาน ที่ชื่นชอบของชาวญี่ปุ่น เลื่อยท่อได้ตรง เลื่อยท่อได้ง่ายๆ ราคาสบายกระเป๋า เริ่มต้นที่รุ่น BB4 สำหรับเลื่อยท่อขนาดโตสุดที่ 4 นิ้ว กรณีลูกค้าเลื่อยท่อ ขนาดเล็ก สามารถนำมามัดรวมกันและเลื่อยพร้อมกันได้คะ