Bravo รุ่น DD2AM เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า
20,000.00 THB
22,000.00 THB
สินค้ายอดนิยม สินค้าลดราคา
เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า สำหรับต๊าปเกลียวท่อ 1/2นิ้ว -2นิ้ว รุ่น DD2AM คุณภาพใช้ได้ ราคาคือคำตอบ สำหรับเครื่องต๊าปเกลียวท่อ ขนาด 2 นิ้ว เรียกได้ว่าเป็นไซค์ยอดนิยม และขายดีที่สุด มีลูกค้าเลือกใช้มากที่สุดเครื่องขนาดพอเหมาะ คล่องตัว ตั้งไว้ในโรงงาน สำหรับงานซ่อมบำรุง วางไว้ประจำไซค์งานสำหรับเดินระบบท่อประปา เดินระบบท่อลม เดินระ...
Bravo รุ่น DD4AT เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า
33,000.00 THB
สินค้ายอดนิยม
เครื่องต๊าปเกลียวไฟฟ้า สำหรับต๊าปเกลียวท่อ 1/2นิ้ว -4นิ้ว รุ่น DD4AT ราคาคือคำตอบ ราคาประหยัดที่สุดในรุ่น 4 นิ้ว เดินระบบท่อลม เดินระบบท่อดับเพลิง เดินงานท่อสปริงเกอร์ ต๊าปเกลียวท่อน้ำมัน เดินระบบท่อปั็มน้ำมัน ต๊าปเกลียวท่อแก็ส ต๊าปเกลียว อเนกประสงค์  ความสามารถ เครื่องต๊าปเกลียว แบ่งตามชนิดเกลียว ต๊าปเกลียวท่อประปา ต๊า...